Trang bị Hoàng Kim môn phái

Hạo kiếp giang hồ.

 

Tống Kim đại chiến cũng đã kéo những hào kiệt võ lâm vướng vào vòng tranh chấp giang sơn, dân tộc. Quốc gia hưng vong, thât phu hữu trách, huống chi trong thập đại phái có đến 5 bang phái dính dấp trực tiếp đến Tống Kim đại chiến là Nga My, Cái Bang, Thiếu Lâm kháng Kim, Thiên Nhẫn phạt tống, Thiên Vương lại kình chống cả 2.

 

Trước tình thế trên, 5 phái đã quyết định tung ra những bảo vật Trấn Môn Chi Bảo để giành lấy ưu thế trên chiến trường…

 

Năm phái kia cũng không thể đứng nhìn đệ tử chịu lép vế trước những món bảo vật khủng khiếp của năm phái kia, họ cũng vội vàng tung ra những thứ vũ khí trang bị vô cùng mạnh mẽ và bá đạo.

 

Những món bảo vật trên đều được làm từ sức người, có sự trợ giúp thêm từ các kỳ trân dị bảo, các linh thú, thần vật… Cũng có những thứ được làm từ những vật liệu hiếm có, lại cũng có những thứ chỉ do sự sáng tạo con người.

 

Và võ lâm bắt đầu đại loạn.

Search site

© 2008 All rights reserved.