Thiên Vương

Trước sự bành trướng thế lực của Thiên Nhẫn giáo, bang chủ Dương Anh đã dùng ba bộ trang bị quý giá nhất của Thiên Vương bang ra làm những phần thưởng cho các bang chúng như một cách ủy lạo tinh thần, kích thích sĩ khí nhằm nâng cao khả năng tầm cừu giết địch. Ba bộ trang bị này đã làm cho võ lâm Trung Nguyên vô cùng nể phục võ công của Thiên Vương bang chúng.

Search site

© 2008 All rights reserved.