Nhiệm vụ xuất sư

Sẽ được phong là: Trấn Bang Nguyên Soái.
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thiên Vương Bang Chủ Dương Anh
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Tẩm Cung gặp bang chủ Dương Anh (223/196), nhận nhiệm vụ đi lấy Thiên Vương Di Thư.
   
Bước 2:
Ra bến tàu (177/216), đến Thanh Loa đảo
   
Bước 3:
Đánh một trong 5 con mãnh thú: Cóc Tinh (194/195), (201/187), Cá Sấu Tinh (184/188), (186/197), Thằn Lằn Tinh (206/194) lấy chìa khóa.
   
Bước 4: Có được chìa khóa, đến mở rương trên Thanh Loa đảo (205/186). Phát hiện rương trống không. Di Thư đã bị một nhóm người lấy đi, chạy vào Thanh Loa sơn động.
   
Bước 5: Vào Thanh Loa sơn động đánh bại Đồ Tể (240/199). Lấy lại được Di Thư.
   
Bước 6: Mang Di thư về cho bang chủ Dương Anh (223/196), hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.