Nhiệm vụ cấp 90

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Cái Bang ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
       
Phần thưởng: học được Phi Long Tại Thiên , Thiên Hạ Vô Cẩu . Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Thành Đô -> Trường Giang Nguyên Đầu, gặp Giới Vô Tà (281/371), tiếp nhận nhiệm vụ. (Bạn nên cẩn thận vì chung quanh Giới Vô Tà có khá nhiều quái vật mạnh)
   
Bước 2:
Đến Tửu lầu ở Dương Châu, gặp ông chủ tửu điếm (216/189), mua Huệ Tuyền tửu .
   
Bước 3:
Mang rượu về gặp Giới Vô Tà nhận được 1 bức thư.
   
Bước 4:
Đến Tổng Đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh (190/226), trao bức thư của Giới Vô Tà. La Khuông Sinh nhận ra điều gì đó liền sai bạn quay lại giúp đỡ Giới Vô Tà
   
Bước 5:
Trở lại gặp Giới Vô Tà, đánh bại 10 tên Sát thủ thần bí. (Bạn chỉ cần đánh đến khi hệ thống thông báo là bạn đã giết được sát thủ, cứu được Giới Vô Tà)
   
Bước 6:
Nói chuyện với Giới Vô Tà rồi quay lại Tổng Đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh, hoàn thành nhiệm vụ.
 

Search site

© 2008 All rights reserved.