Nhiệm vụ cấp 90

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Côn Lôn ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
       
Phần thưởng: học được Ngạo Tuyết Tiêu Phong , Lôi Động Cửu Thiên . Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201). Ông ta khuyên bạn ra sau ngọn núi, chắc hẳn bạn cũng tò mò không hiểu chuyện gì ẩn chứa bên trong.
   
Bước 2:
Ra sau núi, gặp Ngư Tố ChânThiệu Bảo Nhi (186/204) nhấp vào một trong hai người sẽ nghe họ trò chuyện. Nhưng cuối cùng bạn cũng bị phát hiện ra, thôi quay về hỏi Thán Tức Lão Nhân là tốt nhất
   
Bước 3:
Quay lại gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201). Lão ta nhờ bạn ngăn chặn nội chiến trong phái.
   
Bước 4:
Quay lại sau núi, đánh bại Ngư Tố ChânThiệu Bảo Nhi (186/204).
Lưu ý : Sau khi đánh bại 1 người, khoảng 10 giây sau, người đó sẽ hiện ra lại, nhưng chỉ cần né người đó, đánh người còn lại, không cần phải tiêu diệt được 2 anh em Ngư - Thiệu cùng 1 lúc mà chỉ cần giết mỗi người một lần.
   
Bước 5:
Trở lại Côn Lôn Phái gặp Thán Tức Lão Nhân , hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.