Nhiệm vụ cấp 90

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Thiếu Lâm ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
         
Phần thưởng: học được Đạt Ma Độ Giang , Hoành Tảo Thiên Quân , Vô Tướng Trảm . . Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)
         
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Từ bất kỳ thành chính nào bạn đi Xa phu -> Hoa Sơn Cảnh kỹ trường gặp Thường Bách LýLý Địch Phong (326/224), nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Về Thiếu Lâm đến Đạt Ma Đường (210/188)tìm gặp Huyền Bi.
   
Bước 3:
Sang La Hán đường (202/192), gặp Huyền Nan.
   
Bước 4: Trở lại Đạt Ma Đường nói chuyện với Huyền Bi nhận lệnh bài để đi thực hiện nhiệm vụ.
   
Bước 5: Quay lại Hoa Sơn Cảnh kỹ trường gặp Thường Bách Lý và Lý Địch Phong để đưa lệnh bài.
   
Bước 6: Đánh bại Kim Quốc Tướng Lĩnh (323/240) rồi gặp Thường Bách Lý và Lý Địch Phong báo tin.
   
Bước 7: Về Thiếu Lâm đến Đạt Ma Đường tìm gặp Huyền Bi báo tin.
   
Bước 8: Sang La Hán đường, gặp Huyền Nan báo tin, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.