Nhiệm vụ cấp 50

Sẽ được phong là: Hộ Giáo Sứ
       
Học được võ công: Lịch Ma Đoạt Hồn
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tả Hộ pháp Đoạn Mộc Duệ.
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Tả Hộ pháp Đoạn Mộc Duệ (225/199), tiếp nhận nhiệm vụ
   
Bước 2:
Đến Biện kinh, tìm đến Thiết Tháp, vào trong tầng một đánh bại Đao Binh đội trưởng (216/190; 214/200; 210/192) lấy được một chiếc chìa khóa (xác suất 100% ). Nhấp vào cơ quan (208/202) để mở cổng đi lên tầng hai.
   
Bước 3:
Tiến vào tầng hai, đánh bại Đao Binh thống lĩnh (216/195; 197/192) lấy được chiếc chìa khóa thứ hai , (xác suất 50% ). Nhấp vào cơ quan thứ hai (204/200) để mở cổng lên tầng ba.
   
Bước 4: Tiến vào tầng ba, đánh bại Tổng Binh (203/196) sẽ lấy được chìa khóa thứ ba , mở cơ quan thứ ba (211/188 ), cứu được Phụng Hấp Như. (Lưu ý : Các bạn đánh đến chừng nào thấy thông báo nhận được chìa khóa thứ ba mới thôi).
   
Bước 5: Trở về gặp Đoạn Mộc Duệ phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

 

Search site

© 2008 All rights reserved.