Nhiệm vụ cấp 50

Sẽ được phong là: Tứ Lão Môn Nhân
       
Học được võ công: Lôi Kích thuật
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đường Nhàn
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến phòng Ám khí (504/317) gặp Đường Nhàn, nhận nhiệm vụ truy tìm bí kíp bị mất.
   
Bước 2:
Đến phòng Nghị sự (507/319) gặp Đường Nhất Trần , biết được có 2 kẻ đáng khả nghi.
   
Bước 3:
Đến Thành Đô -> thôn Giang Tân, gặp Đường Nguyên (430/385). Đường Nguyên cho biết đã thấy Đường Hòa đã đi đến Hưởng Thủy Đông.
   
Bước 4:
Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Hưởng Thủy động (214/242) nằm ở cực tây của núi Thanh Thành. Vào động đánh bại Đường Hòa (234/207), biết được " Ám Khí phổ " đang giấu trong sơn động.
   
Bước 5:
Đánh bại các tên đồng đảng của Đường Hòa là: Thiết Quyền Diệm La (232/210; 214/203; 224/201; 246/204) hoặc Thiết Chùy Ma Quân (217/205; 234/200). Đánh bại bọn chúng sẽ lấy lại được "Ám Khí phổ" (Xác suất 50%).
   
Bước 6:
Trở lại phòng Ám khí, giao "Ám Khí phổ" cho Đường Nhàn , hoàn thành nhiệm vụ.
 

Search site

© 2008 All rights reserved.