Nhiệm vụ cấp 40

Sẽ được phong là: Nhập Các Đệ Tử
       
Học được võ công: Hàn Băng Thích
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đường Dã
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến phòng Y Dược (515/322) gặp Đường Dã, nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn, đi thẳng về phí tây gặp Cảnh Tử Kỳ (230/245). Ông ta bắt bạn phải vượt qua một thử thách là đánh bại năm con gia súc của ông ta là: Sói xám (238/244), Mãnh Hổ (241/259), Kim Tiền Báo (224/247), Heo Rừng (234/236), Tông Hùng (241/238).
   
Bước 3:
Sau khi đánh bại năm con thú, quay lại gặp Cảnh Tử Kỳ. Cảnh Tử Kỳ nhờ bạn tìm cách cứu con gái ông ta đang lâm trọng bệnh.
   
Bước 4:
Trở lại Đường Môn đến phòng Y Dược, gặp Đường Dã. Ông ta bảo cho bạn biết phương thuốc chữa căn bệnh kỳ lạ đó.
   
Bước 5: Trở lên Thanh Thành Sơn, tại Thanh Dương phong (297/233) ở Đông Bắc Thanh Thành sơn, đánh bại Hung ThúLinh Điêu (316/215), (304/227), (304/218), (308/225), (314/223), Hắc ưng (297/231) lấy được năm loại dược liệu: da của Ve sầu, gan rắn độc, vỏ hạt Anh Túc, đuôi rết độc, đầu của Thiên tằm.
   
Bước 6: Quay lại gặp Cảnh Tử Kỳ. Cảnh Tử Kỳ tỏ ý hối hận vì đã hiểu lầm Đường Dã trước đây.
   
Bước 7: Trở lại Đường Môn đến phòng Y Dược, báo lại kết quả với Đường Dã . Hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.