Nhiệm vụ cấp 40

Sẽ được phong là: Thủy Đạo Thống Lĩnh
       
Học được võ công: Đoạn Hồn Thích
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Lộ Vân Viễn
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Thiên Vương Đại Điện (214/192) gặp Thiên Hộ Pháp Lộ Vân Viễn nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến Ba Lăng Huyện gặp Ngô thần Y (199/200). Ông ta nói cần phải có 2 loại dược liệu là vảy thằn lằn lửa và lông mai rùa lục mão.
   
Bước 3:
Từ Ba Lăng Huyện -> Vũ Lăng Sơn -> Phục Lưu Động. Đánh các con Thằn Lằn đỏ (179/190), (216/190), (204/192), (188/183) lấy vảy thằn lằn lửa.
   
Bước 4: Về Thiên Vương Đảo gặp lão Ngư Ông (179/210). Ông ấy chấp nhận cho bạn con rùa xanh với điều kiện bạn phải tìm cho ông ấy vài con giun đất về làm mồi câu
   
Bước 5: Qua gặp cậu bé Thủy Sinh (184/212). Cậu ta đồng ý đào cho bạn vài con giun đất nếu bạn tìm cho cậu ta món trứng luộc cậu ta ưa thích.
   
Bước 6: Gặp Ngư Phụ Hà Tẩu (190/213). Nhận lời đi mua dùm một ít Liên Tử
   
Bước 7: Về Ba lăng Huyện, đến Tiệm tạp hóa (199/198) mua hạt sen đem về cho Ngư Phụ Hà Tẩu.
   
Bước 8: Lần lượt gặp : Ngư Phụ Hà Tẩu -> bé Thủy Sinh -> lão Ngư Ông .
   
Bước 9: Lấy được 2 vật phẩm, đem về Đại Điện cho Lộ Vân Viễn, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.