Nhiệm vụ cấp 30

Sẽ được phong là: U Minh Tử Sĩ
       
Học được võ công: Phi Hồng Vô Tích , Liệt Hỏa Tình Thiên , Thôi Sơn Điền Hải
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Phong đường đường chủ: Hoàn Nhan Tuyết Y
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Phong đường đường chủ Hoàn Nhan Tuyết Y (213/201), tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến Quảng trường gặp tìm Ô Hợp Tát (200/199), nhấp vào lời thoại, chọn "Phiền huynh đưa tôi đi một chuyến" (Nếu không đến Phượng Tường -> Tần Lăng).
   
Bước 3:
Đến Tần Lăng, đi tìm một người Nông phu (297/158) mất 500 lượng mua được Vân Mộng Tử .
   
Bước 4:
Sau đó đi vào Tần Mộ (302/164), trong đó bạn có thể tìm được Cáp Huyết Hồng (183/203), Băng Tinh Lam (209/210), Tổ Mẫu Lục (201/200) (Đánh 3 con quái tại 3 vị trí trên).
   
Bước 5:
Mang bốn miếng Bảo Thạch về giao cho Hoàn Nhan Tuyết Y , hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.