Nhiệm vụ cấp 30

Sẽ được phong là: Chấp Bổng Đệ tử
       
Học được võ công: Giáng Long Chưởng , Đả Cẩu Trận
       

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng Bổng Trưởng lão La Khuông Sinh.

       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến gặp Chưởng Bổng Trưởng lão La Khuông Sinh (190/226), tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đi Dương Châu đến Tứ Vọng đình tìm Triệu Đà chủ (213/177). Ông ta kể cho bạn nghe về những điều kỳ lạ ở Thục Cương Sơn.
   
Bước 3:
Đến Thục Cương Sơn, phát hiện ra ba tên Phục binh người Kim (229/155; 228/170; 243/182) , đánh bại một trong ba tên đó, sẽ xuất hiện dòng chữ : “Đánh bại Kim binh, cứu được đệ tử Cái Bang”.
   
Bước 4: Trở lại Dương Châu nói chuyện với Triệu Đà Chủ , nhận được sách.
   
Bước 5: Trở lại Tổng đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh, giao sách, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.