Nhiệm vụ cấp 30

Sẽ được phong là: Giới Tiền Hộ Vệ
       
Học được võ công: Truy Tâm Tiễn , Mạn Thiên Hoa Vũ , Đoạt Hồn Tiêu , Xuyên Tâm Thứ .
       
Nơi tiếp nhận nhiệm: Đường Bất Nhiễm
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến phòng Tế tổ phòng (514/318), gặp Đường Bất Nhiễm, nhận nhiệm vụ. Giúp Đường Vân sư thúc trả thù và lấy lại Hỏa Khí phổ.
   
Bước 2:
Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Bạch Vân động (356/242) đánh bại Đại đầu mục Cuồng Sa (229/200), biết được "Hỏa Khí phổ" đã bị giấu trong rương. Còn chìa khóa bị giấu tại một nơi nào đó trong động.
   
Bước 3:
Đánh bại 4 tên tiểu đầu mục: Độc Nhĩ (218/200), Thiết Tí (219/207), Quỷ Ảnh (239/202), Lịch Quyền (228/197), lấy được chìa khóa (xác suất 50%), mở rương (230/199) lấy được "Hỏa Khí phổ".
   
Bước 4:
Trở về Đường Môn, đến phòng Hỏa dược (512/324) giao "Hỏa Khí phổ" cho Đường Vân, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.