Nhiệm vụ cấp 20

Sẽ được phong là: Tử Sĩ
       
Học được võ công: Ảo Ảnh Phi Hồ
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Nhật Nguyệt Đà Chủ Ô Hợp Tát
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Quảng trường gặp Nhật Nguyệt Đà Chủ Ô Hợp Tát (200/199), tiếp nhận nhiệm vụ. (tầng trên cùng thiên nhẫn giáo). Trả lời câu hỏi của ông ta ( đáp án là cúi xuống đất).
   
Bước 2:
Đi đến khu rừng hướng Đông gặp một đứa bé trai (213/203), trả lời câu đố của nó. (Đáp án chính xác là : Nhị Ca), đứa bé nhờ huynh đệ vào rừng tìm giúp nó một con chó nhỏ và một con La xám.
   
Bước 3:
Vào trong rừng tìm con Chó nhỏ (210/191)La xám (196/195), mang về đổi 'Nhật Nguyệt Song Luân' (Huynh đệ cứ đến đúng địa chỉ nếu không thấy chờ 1 lúc con vật cần tìm sẽ xuất hiện).
   
Bước 4: Mang Nhật Nguyệt Song Luân về cho Ô Hợp Tát , hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.