Nhiệm vụ cấp 20

Sẽ được phong là: Chấp Bát Đệ tử
       
Học được võ công: Hóa Hiểm Vi Di
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đệ tử Cái Bang
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến tọa độ (184/223) thì bạn gặp đệ tử Cái Bang, nghe kể về tên Mạnh Viễn Tài cậy thế thúc thúc của hắn làm Trưởng lão nên rất hống hách.
   
Bước 2: Đến một khu rừng nhỏ ở phía Bắc, đánh bại Mạnh Viễn Tài (191/190).
   
Bước 3:
Đến phía Tây Quảng trường gặp Chấp Pháp Trưởng lão Mạnh Thương Lương (194/236) định xin tạ lỗi nhưng không những không bị trách phạt mà còn được thăng làm đệ tử cấp 20, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.