Nhiệm vụ cấp 20

Sẽ được phong là: Thôi Mệnh Sứ giả
       
Học được võ công: Xích Diệm Thực Thiên , Tạp Nan Dược Kinh
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh.
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Ngân Thiềm trại chủ Bạch Doanh Doanh (220/209), tiếp nhận nhiệm vụ truy sát bọn La Tiêu Thất Quỷ.
   
Bước 2:
Bạn có 2 cách đến La Tiêu Sơn, một từ Lâm An phủ -> La Tiêu Sơn (đường góc phải, ở dưới), hai là từ Long Tuyền thôn đi theo hướng bắc. Đánh bảy tên Sắc Quỷ (245/166; 247/170; 241/169; 231/159; 225/162; 228/166; 232/169), đánh bại chúng sẽ lấy được bảy cái đầu người.
   
Bước 3:
Mang đầu người về gặp Bạch Doanh Doanh phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.