Nhiệm vụ cấp 20

Sẽ được phong là: Hộ Viện
       
Học được võ công: Độc Thích Cốt
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đường Nhất Trần
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Đại sảnh Phòng nghị sự (507/319) gặp Đường Nhất Trần , nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến Vô Tâm Cốc (từ Đường Môn đi sang cổng bên phía đông bắc) đánh bại 2 con Gấu Ngựa (526/291), (531/293) và 2 con Xá Lị tinh (528/294), (524/290) lấy được 4 sợi tơ trên đó ghi khẩu quyết.
   
Bước 3:
Đến trước căn nhà ở Vô Tâm Cốc (528/291), nhấp vào khung cửa sẽ đối thoại với Đường U.
   
Bước 4:
Đến hồ Phỉ Thúy ở phía Tây Đường Môn, phát hiện ra một con Xích Diệm Ngạc (cá sấu) (472/324), đánh bại nó lấy được Kim Hạng Quyền (Xác suất 50 %).
   
Bước 5:
Trở lại Vô Tâm Cốc, nhấp vào cửa gỗ, đối thoại với Đường U. Bà ta yêu cầu bạn mang sợi dây chuyền về giao cho chưởng môn Đường Cừu.
   
Bước 6:
Đến phòng khách (508/322) gặp Chưởng môn Đường Cừu giao Kim Hạng Quyền , hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.