Nhiệm vụ cấp 10

Sẽ được phong là: Vô Ảnh Sát Thủ
       
Học được võ công: Thiên Nhẫn Đao pháp , Thiên Nhẫn Mâu pháp , Hỏa Liên Phần Hoa
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Hỏa Đường Đường chủ Ngột Ngạo
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến tầng ba của Thiên Nhẫn giáo, gặp Hỏa đường Đường chủ Ngột Ngạo (205/197) , tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến tầng hai của Thiên Nhẫn giáo, vào trong mê cung, đánh bại bảy tên tử tù, có thể lấy được bảy miếng lệnh bài vỡ:
   
 
- Miếng thứ nhất (187/203).
   
- Miếng thứ hai (187/198).
   
- Miếng thứ ba (195/199).
   
- Miếng thứ tư (196/203).
   
- Miếng thứ năm (190/196).
   
- Miếng thứ sáu (200/200).
   
- Miếng thứ bảy (191/201).
   
Bước 3:
Mang bảy miếng lệnh bài vỡ về giao cho Ngột Ngạo, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.