Nhiệm vụ cấp 10

Sẽ được phong làm: Vũ Y Ni.
       
Học được võ công: Nga My Kiếm pháp , Nga My Chưởng pháp
       

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tiền điện, Diệu Ẩn

       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Tiền điện (238/310) gặp Diệu Ẩn , tiếp nhận nhiệm vụ giúp cô ấy hàn gắn chiếc gương đồng.
   
Bước 2:
Xuống núi, tìm Diệu Ẩn tướng công (241/328), nhấp vào lời thoại, nhận được nửa miếng gương còn lại.
   
Bước 3:
Đến Thành Đô gặp thợ rèn (388/320).
   
Bước 4:
Để hai miếng gương lại chỗ người thợ rèn, đi tìm Lượng Ngân Khoáng trong rừng phía tây Thành Đô (378/303; 379/299; 386/302; 386/300; 375/301; 375/297; 370/299). Chỉ cần lấy 1 viên.
   
Bước 5:
Giao Lượng Ngân Khoáng giao cho thợ rèn, nhận được tấm gương đã sửa xong.
   
Bước 6:
Trở về Nga My phái gặp Diệu Ẩn.
   
Bước 7: Xuống núi, gặp Diệu Ẩn tướng công , truyền lời của Diệu Ẩn.
   
Bước 8:
Trở về Nga My phái, gặp Diệu Ẩn , hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.