Nhiệm vụ cấp 10

Sẽ được phong là: Đoạt Hồn Tán Nhân.
       
Học được võ công: Ngũ Độc Đao pháp , Ngũ Độc Chưởng pháp , Cửu Thiên Cuồng Lôi .
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Mặc Thù trại, chủ trại Độc Nha.
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Mặc Thù trại gặp Độc Nha (186/195), tiếp nhận nhiệm vụ.
   
Bước 2:
Đến Nhạn Đãng Sơn (đi từ thôn Long Tuyền, theo hướng Đông-Bắc), đánh Nhện (89/182; 88/190; 90/198; 98/195; 108/190; 117/193). Đương nhiên bạn không phải đánh tất cả các con ở các tọa độ trên, mà chỉ cần đánh đủ 10 con là được
   
Bước 3:
Sau khi bắt được 10 con nhện, đến Long Tuyền thôn, vào Dược điếm (196/203) mua 10 bao Tín Thạch.
   
Bước 4:
Trở về giao cho Độc Nha, hoàn thành nhiệm vụ.

Search site

© 2008 All rights reserved.