Nhiệm vụ cấp 10

Sẽ được phong là: Tráng Đinh
       
Học được võ công: Đường Môn Ám khí , Địa Diệm Hỏa
       
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đường Hạc
       
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến phòng võ công (510/317) , gặp Đường Hạc tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm Ma Vũ Châm
   
Bước 2:
Đến Thành Đô (từ Đường Môn chạy xuống cổng phía dưới), tìm Mai Nương (389/315).
   
Bước 3:
Đến nhà Tôn Uyển (394/323). Cô ấy chấp nhận đổi cho bạn Ma Vũ Châm lấy 1 cái Nhẫn Mã Não
   
Bước 4:
Đến Tiệm tạp hóa trong Thành Đô (386/321) dùng 500 lượng mua chiếc Nhẫn Mã Não , trở về đổi cho Tôn Uyển lấy Ma Vũ Châm .
   
Bước 5:
Trở về Đường Môn, giao Ma Vũ Châm cho Đường Hạc , hoàn thành nhiệm vụ.
 

Search site

© 2008 All rights reserved.