Nhiệm vụ cấp 10

Sẽ được phong là: Nhàn Tản Đạo Nhân
 
Học được võ công: Võ Đang Kiếm Pháp , Võ Đang Quyền Pháp
   
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tử Tiêu Đại Điện, Đạo Nhất Chân Nhân
   
Các bước thực hiện nhiệm vụ:
 
Bước 1:
Đến Tử Tiêu Đại Điện (212/193) gặp Chưởng môn Đạo Nhất Chân Nhân , tiếp nhận nhiệm vụ đi học Đạo Đức Kinh , một trong những điều cơ bản để trở thành đệ tử Võ Đang.
   
Bước 2:
Ra phía sau Đại Điện , đi về phía Tây, đến một bờ hồ gặp Diệp Tiếp Mỹ (213/190).
   
Bước 3:
Trở về Tử Tiêu Đại Điện gặp Đạo Nhất Chân Nhân sẽ hỏi bạn mấy câu (Đáp án sẽ là : C, B, B). Nếu đáp chính xác, nhiệm vụ hoàn thành, nếu chọn sai bạn có thể nhấp vào lời thoại để chọn lại đáp án.

Search site

© 2008 All rights reserved.