Mừng sinh nhật VLTK 4 tuổi

09/07/2009 14:04

Hùng Bá Thiên Hạ

Hùng Bá Thiên Hạ - cơ hội thử tài để sở hữu hàng triệu điểm kinh nghiệm đang chờ đợi võ lâm đồng đạo!!

 

Vừa luyện công , vừa nhận thưởng, còn gì đặc biệt hơn?

 

Một cơ hội không thể bỏ qua!!

Thời gian diễn ra hoạt động:

- Từ 20/06/2009 đến 19/07/2009.

NPC liên quan:

Tên NPC Ghi chú

 Lễ Quan
Vị trí: Tại 7 Đại thành thị
Lưu ý:
- NPC Lễ Quan hoạt động đến 24h 19/07/2009.
- Sử dụng NPC Lễ Quan đang có tại 7 thành thị (không bao gồm NPC Lễ Quan ở các Tân Thủ Thôn).

Đạo cụ liên quan:

Tên Vật Phẩm Ghi Chú

Cẩm Nang Sự Kiện

Nguồn gốc: Đến NPC Lễ Quan để nhận miễn phí vật phẩm Cẩm Nang Sự Kiện.


Điều kiện nhận:
- Nhân vật cấp 50 trở lên và đã qua nạp thẻ mới có thể nhận.
- Mỗi nhân vật chỉ được nhận 1 lần.

 

Tính chất: Được phép bày bán, giao dịch. Không được vứt ra, xếp chồng. Bán shop 0 lượng. Độ bền: 1.000 lần sử dụng.

 

Hạn sử dụng: 20/06/2009 – 24h00 19/07/2009 (sau khi hết thời hạn hoặc hết độ bền, nếu người chơi tiếp tục sử dụng thì vật phẩm sẽ biến mất).


Long Phụng Vĩ

Nguồn gốc: Vật phẩm thưởng khi sử dụng Tân Bản Kỳ.
Tính chất: Được phép bày bán, giao dịch. Không được vứt ra, xếp chồng. Bán shop 0 lượng.


Tác dụng: Sử dụng Long Phụng Vĩ sẽ nâng giới hạn sử dụng 2 loại vật phẩm Tân Bản Cổ và Tân Bản Kỳ lên 3.000.000.000 điểm kinh nghiệm.


Giới hạn: Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1 lần từ vật phẩm này.
Thời hạn sử dụng: 24h 27/07/2009


Thiên Niên Hà Thủ Ô

Nguồn gốc: Vật phẩm thưởng khi sử dụng Tân Bản Kỳ.
Tính chất: Được phép bày bán, giao dịch. Không được vứt ra, xếp chồng. Bán shop 0 lượng.


Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng.
Tác dụng: Khi sử dụng, người chơi sẽ nhận được điểm tiềm năng ngẫu nhiên từ 3 đến 7 điểm.

 

Giới hạn:
- Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận được tối đa 25 điểm tiềm năng từ vật phẩm này.
- Chỉ nhân vật đã Trùng Sinh mới có thể sử dụng.
Thời hạn sử dụng: Không hạn chế thời hạn sử dụng.


Kế Nghiệp Kim Bài

Nguồn gốc: Vật phẩm thưởng khi sử dụng Tân Bản Kỳ.

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Xếp chồng 50 cái/ô. Bán shop 12.500 lượng. Không được ném ra.

Phần thưởng: Nộp 100 vật phẩm cho NPC Lễ Quan để nhận được 1trong các trang bị Hoàng Kim sau:

 

Vật phẩm
Nhận được

Kế Nghiệp Kim Bài

Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải

Mộng Long Kim Bài

Mộng Long Huyền Ti Phát Đái

Minh Ảo Kim Bài

Minh Ảo U Độc ám Y

Địa Phách Kim Bài

Địa Phách Ngũ Hành Liên Hoàn Quán

Vô Trần Kim Bài

Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán

Bích Hải Kim Bài

Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái

Vụ Ảo Kim Bài

Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa

Ma Thị Kim Bài

Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Ngọc Bội


Hạn sử dụng: Không hạn chế thời hạn sử dụng, không hạn chế thời hạn đổi


Mộng Long Kim Bài

Minh Ảo Kim Bài

Địa Phách Kim Bài

Vô Trần Kim Bài

Bích Hải Kim Bài

Vụ Ảo Kim Bài

Ma Thị Kim Bài

Nội dung hoạt động:

Cách thu thập nguyên liệu:

- Tham gia đánh quái ở các bản đồ (trừ bản đồ Mạc Bắc Thảo Nguyên,
Phong Lăng Độ (Bắc), Vi Sơn Đảo, bản đồ thất đại thành thị và 8 Tân thủ thôn)
Quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được nguyên liệu Thiên Tứ Bảo Rương.

Mô tả các loại nguyên liệu:

Tên vật phẩm

Ghi chú

Thiên Tứ Bảo Rương

Tính chất: Được phép ném ra, giao dịch, bày bán. Bán shop 0 lượng. Xếp chồng 50 cái/1ô.


Hạn mở: 24h00 19/07/2009
Cách mở: Nhấp phải để mở hộp.
Giới hạn: Mọi nhân vật thuộc mọi đẳng cấp đều có thể mở hộp.


Hùng

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Bán shop 0 lượng. Xếp chồng 50 cái/1ô.


Hạn sử dụng: 24h ngày 19/07/2009.

 Thiên


Hạ


Hoàng Kỳ

Nguồn gốc: Mua trong Kỳ Trân Các
Giá: 1 tiền đồng
Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Bán shop 0 lượng. Xếp chồng: 50cái/1 ô.
Hạn sử dụng: 24h ngày 19/07/2009.


Đồng Cổ

Nguồn gốc: Mua ở NPC Hàng Rong thất đại thành thị.
Giá: 5 vạn lượng


Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Bán shop 0 lượng. Xếp chồng: 50cái/ ô.

Hạn sử dụng: 24h 19/07/2009.

Cách đổi phần thưởng:

Công thức đổi

Vật phẩm nhận được
1 Hùng + 1 Bá + 1 Thiên + 1 Hạ + 1 Đồng Cổ 1 Tân Bản Cổ
1 Hùng + 1 Bá + 1 Thiên + 1 Hạ + 1 Hoàng Kỳ 1 Tân Bản Kỳ

Lưu ý:

- Hạn đổi phần thưởng 24h00 ngày 19/07/2009.
- Nguyên liệu được trừ trực tiếp trong hành trang của nhân vật.

Mô tả các vật phẩm thưởng:

Tên vật phẩm Ghi chú

Tân Bản Cổ

Tính chất: được phép giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Bán shop 0 lượng. Xếp chồng: 50cái/ ô.


Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng, nhận phần thưởng.
Giới hạn:
- Nhân vật cấp 50 trở lên và đã qua nạp thẻ mới có thể sử dụng.
- Yêu cầu hành trang phải còn ít nhất 10 ô trống mới có thể sử dụng.
- Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được tối đa 1.500.000.000 điểm kinh nghiệm từ cả 2 loại vật phẩm Tân Bản Cổ, Tân Bản Kỳ.
- Sử dụng Long Phụng Vĩ người chơi sẽ được nâng giới hạn sử dụng lên 3.000.000.000 điểm kinh nghiệm.

 

Hạn sử dụng: 24h ngày 27/07/2009.
Phần thưởng: 1.500.000 điểm kinh nghiệm.


Tân Bản Kỳ

Tính chất: Được phép giao dịch, bày bán. Không được ném ra. Bán shop 0 lượng. Xếp chồng: 50cái/ ô.


Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng, nhận phần thưởng.
Giới hạn:
- Nhân vật cấp 50 trở lên và đã qua nạp thẻ mới có thể sử dụng.
- Yêu cầu hành trang phải còn ít nhất 10 ô trống mới có thể sử dụng (Các tính năng khác vẫn đang áp dụng giới hạn 10 ô trống).
- Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được tối đa 1.500.000.000 điểm kinh nghiệm từ cả 2 loại vật phẩm Tân Bản Cổ, Tân Bản Kỳ.
-
Sử dụng Long Phụng Vĩ, sẽ nâng giới hạn sử dụng lên 3.000.000.000 điểm kinh nghiệm.

 

Hạn sử dụng: 24h 27/07/2009
Phần thưởng: Ngẫu nhiên nhận được điểm kinh nghiệm và vật phẩm ngẫu nhiên.

Phần thưởng:

Sử dụng Tân Bản Cổ sẽ nhận được 1.500.000 điểm kinh nghiệm.
Sử dụng Tân Bản Kỳ, đồng đạo ngẫu nhiên sẽ nhận được một trong các vật phẩm thưởng sau:
Phần thưởng

Mảnh Hoàng Kim - Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên (1/9)

Kế Nghiệp Kim Bài

Mảnh Hoàng Kim - Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên (2/9)

Mộng Long Kim Bài

Mảnh Hoàng Kim - Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên (3/9)

Minh Ảo Kim Bài

Mảnh Hoàng Kim - Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên (4/9)

Địa Phách Kim Bài

Mảnh Hoàng Kim - Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên (5/9)

Vô Trần Kim Bài

Mảnh Hoàng Kim - Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên (6/9)

Bích Hải Kim Bài

Mảnh Hoàng Kim - Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên (7/9)

Vụ Ảo Kim Bài

Mảnh Hoàng Kim - Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên (8/9)

Ma Thị Kim Bài

Mảnh Hoàng Kim - Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên (9/9)

Khiêu Chiến Lễ Bao

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao (1/9)

Tiên Thảo Lộ

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao (2/9)

Tiên Thảo Lộ (Đặc Biệt)

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao (3/9)

Kim Tê

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao (4/9)

Thiên Niên Hà Thủ Ô (Chỉ dành cho người đã Trùng Sinh)

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao (5/9)

Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao (6/9)

Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao (7/9)

Thiên Sơn Tuyết Liên

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao (8/9)

Huyền Chân Đơn (Chứa 1.5 tỷ điểm kinh nghiệm)

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao (9/9)

Huyết Chân Đơn (Chứa 1.0 tỷ điểm kinh nghiệm)

Mảnh Hoàng Kim - Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn (1/9)

Bạch Chân Đơn (500 triệu điểm kinh nghiệm)

Mảnh Hoàng Kim - Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn (2/9)

Thần Bí Khoáng Thạch

Mảnh Hoàng Kim - Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn (3/9)

Tử Thủy Tinh

Mảnh Hoàng Kim - Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn (4/9)

Lam Thủy Tinh

Mảnh Hoàng Kim - Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn (5/9)

Lục Thủy Tinh

Mảnh Hoàng Kim - Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn (6/9)

Tinh Hồng Bảo Thạch

Mảnh Hoàng Kim - Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn (7/9)

Thiết La Hán

Mảnh Hoàng Kim - Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn (8/9)

Bán Nhược Tâm Kinh

Mảnh Hoàng Kim - Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn (9/9)

Huyền tinh khoáng thạch (Cấp 6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu (1/6)

Huyền tinh khoáng thạch (Cấp 7)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu (2/6)

Huyền tinh khoáng thạch (Cấp 8)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu (3/6)

Long Phụng Vĩ

Mảnh Hoàng Kim - Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm (1/9)

Mảnh Hoàng Kim - Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm (2/9)

Mảnh Hoàng Kim - Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm (3/9)

Mảnh Hoàng Kim - Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm (4/9)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm (5/9)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm (6/9)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm (7/9)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm (8/9)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm (9/9)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phụng Nghi Đao (1/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phụng Nghi Đao (2/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phụng Nghi Đao (3/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phụng Nghi Đao (4/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phụng Nghi Đao (5/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phụng Nghi Đao (6/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phụng Nghi Đao (7/9)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Phất Vân Ti Đái (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phụng Nghi Đao (8/9)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Phất Vân Ti Đái (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phụng Nghi Đao (9/9)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Phất Vân Ti Đái (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Phất Vân Ti Đái (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Phất Vân Ti Đái (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Vô Gian Phất Vân Ti Đái (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyển (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (1/9)

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (2/9)

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (3/9)

Mảnh Hoàng Kim - Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (4/9)

Mảnh Hoàng Kim - Lăng Nhạc Nộ Lôi Pháp Giới (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (5/9)

Mảnh Hoàng Kim - Lăng Nhạc Nộ Lôi Pháp Giới (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (6/9)

Mảnh Hoàng Kim - Lăng Nhạc Nộ Lôi Pháp Giới (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (7/9)

Mảnh Hoàng Kim - Lăng Nhạc Nộ Lôi Pháp Giới (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (8/9)

Mảnh Hoàng Kim - Lăng Nhạc Nộ Lôi Pháp Giới (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (9/9)

Mảnh Hoàng Kim - Lăng Nhạc Nộ Lôi Pháp Giới (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Đồng Cừu Giáng Long Cái Y (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Đồng Cừu Giáng Long Cái Y (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Đồng Cừu Giáng Long Cái Y (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Đồng Cừu Giáng Long Cái Y (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Đồng Cừu Giáng Long Cái Y (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Đồng Cừu Giáng Long Cái Y (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp (3/6)

Mảnh Hoàng Kim - Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp (4/6)

Mảnh Hoàng Kim - Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp (5/6)

Mảnh Hoàng Kim - Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Ma Sát Tàn Dương Ảnh Huyết Giáp (6/6)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Lục Ngọc Trượng (1/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (1/9)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Lục Ngọc Trượng (2/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (2/9)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Lục Ngọc Trượng (3/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (3/9)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Lục Ngọc Trượng (4/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (4/9)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Lục Ngọc Trượng (5/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (5/9)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Lục Ngọc Trượng (6/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (6/9)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Lục Ngọc Trượng (7/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (7/9)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Lục Ngọc Trượng (8/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (8/9)

Mảnh Hoàng Kim - Địch Khái Lục Ngọc Trượng (9/9)

Mảnh Hoàng Kim - Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (9/9)

Mảnh Hoàng Kim - Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quan (1/6)

Mảnh Hoàng Kim - Phục Ma Tử Kim Côn (1/9)

Mảnh Hoàng Kim - Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quan (2/6)

Mảnh Hoàng Kim - Phục Ma Tử Kim Côn (2/9)

Mảnh Hoàng Kim - Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quan (3/6)

 <

Back

Search site

© 2008 All rights reserved.