Cẩm Nang Hoàng Kim

Cẩm Nang Hoàng Kim VLTK ghi lại toàn bộ kiến thức của Võ Lâm Truyền Kỳ, về kiến thức thập đại phái, về kinh nghiệm săn boss, ép đồ, v.v...

Cẩm Nang Hoàng Kim được lấy từ tài liệu của nhà sản xuất hoặc do kinh nghiệm của người chơi.

Search site

© 2008 All rights reserved.