Boss Hoàng Kim

Boss Đại Hoàng Kim 7h30 tối:

Boss phái nào thì hệ phái đó.
Boss thành nào thì nhớ PT tại thành đó

1.Gia Luật Tị Li:


Boss phái : Thiên Nhẫn.
Xuất hiện : Sa Mạc Sơn Động Tầng 2 (215/201); Thất Đại Thành Thị
Nhớ PT: Lâm An

2. Hà Nhân Ngã:


Boss phái : Cái Bang
Xuất hiện : Trường Bạch Sơn nam ( Radom); Thất Đại Thành Thị.
Nhớ PT: Phượng Tường

3. Cổ Bách:


Boss : Thiên Vương
Xuất hiện : Sa Mạc Sơn Động Tầng 1 (195/205 ); Thất Đại Thành Thị
Nhớ PT: Lâm An

4.Tuyền Cơ Tử


Boss : Côn Lôn
Xuất hiện : Mạc Cao Quật ( random tọa độ); Thất Đại Thành Thị
Nhớ PT: Thành Đô

5.Yến Hiểu Trái :


Boss : Thúy Yên
Xuất hiện : Phong Lăng Độ Bắc (Vị trí Radom); Thất Đại Thành Thị
Nhớ PT: Tây Sơn Thôn

6.Huyền Giác :


Boss : Thiếu Lâm
Xuất hiện : Trường Bạch Sơn Bắc; Thất đại thành thị
Nhớ PT: Biện Kinh

Boss Đại Hoàng Kim 21h:

7. Bạch Doanh Doanh:


Boss : Ngũ Độc
Địa điểm : Phong Lăng Độ Bắc( Radom); Thất Đại Thành thị.
Nhớ PT: Tây Sơn Thôn

Boss Đại Hoàng Kim 23h:

8.Hà Linh Phiêu:


Boss :Nga My
Địa điểm : Ngã rẽ Kiếm Môn Quan ( Kiếm Các Tây Nam _ Thành Đô); Thất Đại Thành Thị
Nhớ PT: Thành Đô

9.Đường Bất Nhiễm


Boss : Đường Môn
Địa điểm : Phong Lăng Độ ( Nam ); Thất Đại Thành Thị
Nhớ PT: Tương Dương

10.Đạo Thanh Chân Nhân


Boss :Võ Đang
Địa điểm : Sa mạc địa biểu (Vị trí Radom); Thất Đại Thành Thị
Nhớ PT: Lâm An

Search site

© 2008 All rights reserved.